Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού
Στους 261 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ. 
Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Γiii
Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος / εκπαιδεύσεις παραγωγών.
– 2 i pad Air2
– 1 H/Y QUEST
– 1 laptop DELL
– 1 οθόνη LG 24′

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
Δραστηριότητα Δiv.1
Προμήθεια ζυγιστικού δεξαμενής ελαιολάδου παραγωγών 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δiv.2
Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δiv.3

Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δiv.4
Προμήθεια εδαφολογικού εργαστηρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δiv.5
Προμήθεια αντλίας λαδιού χαμηλών στροφών
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Εii  
Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 σε δύο ελαιοτριβεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών Σουλίου και Μεγάλου Βάλτου
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου

 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 σε δύο ελαιοτριβεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών Σουλίου και Μεγάλου Βάλτου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 261 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας
 

Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν παραλάβει την κατάλληλη σήμανση που σχετίζεται με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας τους

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα Δ.i.3
Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών
Biv ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες
 • Τετράδιο Παραγωγών
 • Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
 • Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση
 • Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Εi  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 • Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
 • Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις
 • Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων
ΜΑΡΤΙΟΣ  2016
Δραστηριότητα ΣΤi
Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Κιάτου
Πενταμελής δημοσιογραφική ομάδα από την Αθήνα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της, η ΕΑΣ Κιάτου 
Πρόκειται για έμπειρους συντάκτες που καλύπτουν το αγροτικό και αγροδιατροφικό ρεπορτάζ σε Μέσα εθνικής εμβέλειας οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα Βiv
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα Γiii 
Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος

 

 

 

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου
 • Συγκρότηση της ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των παραγωγών
 • Συγκρότηση της ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα Εi
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού και ελαιοτριβείου

 

 

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας ΣΔΑΤ για τα ελαιοτριβεία του ΑΣ Σουλίου και ΑΣ Μεγ. Βάλτου
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού των δύο ελαιοτριβείων
 • Επιλογή 70 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ιχνηλασιμότητας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης πάνω στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα Εii
Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε ελαιοτριβεία μέλη της ΟΕΦ

 

 

 

 • Ανασκόπηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης προσωπικού των δύο ελαιοτριβείων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
Δραστηριότητα ΣΤi
Επικοινωνία

 

 

 

 • Προγραμματισμός ενημερωτικών επισκέψεων με εκπροσώπους των Μέσων για κάλυψη αγροδιατροφικών θεμάτων
 • Συνεχής ανανέωση της θεματικής ιστοσελίδας της ΟΕΦ για την εξέλιξη των δράσεων
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δi.3

Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς

Δραστηριότητα Δiv.2

Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών ελαιολάδου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Δημοσιογραφική επίσκεψη στις 14 Δεκεμβρίου 2016
Κιάτο, 12 Δεκεμβρίου 2016
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Συνεταιρισμών Κιάτου (Διεύθυνση: Αγιος Ιωάννης, θέση Σφαγεία, ΤΚ. 202 00 Κιάτο) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Κώστα Παπαβασιλείου, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών, την κατάρτιση των παραγωγών κλπ.

Δεκέμβριος 2016 

 

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Κιάτου

 
 Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της  Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Κώστα Παπαβασιλείου, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017.
 Το πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. ΕΑΣ Κιάτου για την τριετία 2015-2018 είναι μια καλή ευκαιρία οργάνωσης της ελαιοκαλλιέργειας και παραγωγής ελαιολάδου για την Ένωση που μετράει ιστορία κοντά ενός αιώνα, έχοντας στο δυναμικό της 33 συνεταιρισμούς, εκ των οποίων δύο μεγάλοι ελαιουργικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πιστοποιώντας τις εγκαταστάσεις τους με όλα τα συστήματα ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

«Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, στη συνεχή εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών και στην πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος» λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Κώστας Παπαβασιλείου. 

 
Στη δημοσιογραφική αποστολή πήραν μέρος οι Νίκος Γιαπρακάς από την Ionian TV, Σταυρούλα Βγενοπούλου από τον max fm, Μαρία Ανδριέλου από την Patra TV διαδικτυακή τηλεόραση, Κωνσταντίνος Φλαμής από το dete.gr και Γιώργος Καραγεωργόπουλος από την εφημερίδα Κόσμος. Την αποστολή συνόδευσε συνεργείο αποτελούμενο από τους σκηνοθέτη, ηχολήπτη και καμεραμάν, Πάνο Τσιροζίδη, Δημήτρη Ζωγραφάκη και Μιχάλη Τριπόδη.
 
kiato16

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 
 • Συμπλήρωση 250 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 250 παραγωγούς
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 250 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 15/12/2016
 • Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 29/11/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 16 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον φορέα EQA στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 22/01/2016 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας των παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις παραγωγών

 
 • Ολοκλήρωση και αξιολόγηση συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος από την καλλιεργητική δραστηριότητα 175 παραγωγών για την παραγωγή ελιάς
 • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δi.1 – Προμήθεια ελαιοδιχτυών

 • Προμήθεια 400 ελαιοδιχτυών

Δραστηριότητα Δi.2 – Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

 • Προμήθεια 34 ελαιοραβδιστικών ATRAX electric 4

Δραστηριότητα Δi.3 – Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς

 • Προμήθεια 31 δεξαμενών για παραγωγούς 500Lt και 1000Lt

Δραστηριότητα Δiv.2 – Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών ελαιολάδου

 • Προμήθεια 6 ανοξείδωτων δεξαμενών ελαιολάδου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

 • Εκπαιδεύσεις εργαζομένων των ελαιοτριβείων του Α.Σ. Σουλίου και του Α.Σ. Μεγάλου Βάλτου στις 15/11/2016 και 16/11/2016
 • Ομαδική εκπαίδευση 70 παραγωγών που συμμετέχουν στη δράση στις 15/12/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον φορέα EUROCERT στις 09/01/2017 στις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων των Α.Σ. Μεγάλου Βάλτου και  Σουλίου (09/01/2017 και 11/01/2017) – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων
 • επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας των συνεταιρισμών – iKnow

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε ελαιοτριβεία μέλη της ΟΕΦ

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους εργαζομένους των ελαιοτριβείων Α.Σ. Σουλίου και του Α.Σ. Μεγάλου Βάλτου στις 15-16/11/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος των ελαιοτριβείων Α.Σ. Μεγάλου Βάλτου και Σουλίου στις 09/01/2017 και 11/01/2017 από τον φορέα EUROCERT – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής του συστήματος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακές δράσεις

 • Ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων στις 14/12/2016
 • Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (15/09/2017)
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Σύνταξη φυλλαδίου σχετικά με βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές για τους παραγωγούς που θα ενταχθούν στην ομάδα κατάρτισης στις αρχές βιολογικής γεωργίας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii 

 Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις παραγωγών.

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου παραγωγών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δi.1 

Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Προμήθεια 144 ελαιοδιχτυών 8x12m και 290 ελαιοδιχτυών 6x12m

Δραστηριότητα Δi.2 

Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Προμήθεια 43 ελαιοραβδιστικών Campagnola Diablo

Δραστηριότητα Δi.3 

 Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς

Προμήθεια 57 δεξαμενών για παραγωγούς 500Lt

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εi 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας ΣΔΑΤ των συστημάτων
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων  προσωπικού
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης πάνω στον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατοφόρμας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Εii 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε ελαιοτριβεία μέλη της ΟΕΦ

 • Επανέλεγχος της ομάδας ΣΔΑΤ των συστημάτων
 • Έλεγχος της ισχύος των εγγράφων και  επικαιροποίηση του καταλόγου των προμηθευτών
 • Ενημέρωση Διοίκησης για τις ανάγκες καθαριότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του ΑΣ Σουλίου και του ΑΣ Μεγ. Βάλτου
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Επικοινωνιακές δράσεις

 • Προετοιμασία για τη δημιουργία ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου
 • Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤii 

 Επικαιροποίηση site

Συγγραφή νέων κειμένων, δημιουργία περαιτέρω υλικού, ανασχεδιασμός, παράδοση του ιστότοπου  και εκπαίδευση για τον ιστότοπο σε εξέλιξη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

• Συμπλήρωση 250 τετραδίων παραγωγών
• Επικαιροποίηση και διανομή εγχειριδίου οδηγιών σε 250 παραγωγούς
• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 28/02/2018
• Ατομική κατάρτιση των 250 παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση των παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση του ΣΟΔ στις 15/01/2018
• Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 16 δείγματα καρπού
• Αναλύσεις 17 δειγμάτων εδάφους σε ό,τι αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τα
θρεπτικά συστατικά του εδάφους
• Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα EQA στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και
στους παραγωγούς
• Έκδοση επικαιροποιημένης λίστας των 250 παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
• Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/εκπαιδεύσεις
παραγωγών.

• Ολοκλήρωση και αξιολόγηση συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του ανθρακικού
αποτυπώματος από την καλλιεργητική δραστηριότητα 250 παραγωγών για την
παραγωγή ελιάς
• Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος
• Διεξαγωγή ομαδικής εκπαίδευσης των παραγωγών στις 28/02/2018 με θέμα “Προστασία
υδάτινων πόρων’
• Ατομικές εκπαιδεύσεις των 250 παραγωγών
• Διανομή ατομικών βεβαιώσεων παρακολούθησης του σεμιναρίου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δi.3

Προμήθεια δεξαμενών για παραγωγούς

• Προμήθεια μίας (1) ανοξείδωτης δεξαμενής 500Lt με κωδικό Α89 (κατά το
προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί η προμήθεια 57 ανοξείδωτων δεξαμενών για
παραγωγούς ίδιας χωρητικότητας, κωδικοί δεξαμενών: A32 έως Α88)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δiv.3

 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων κλαρκ

• Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου κλαρκ του οίκου TOYOTA, μοντέλο 7FBEST15,
ανυψωτικής ικανότητας 1500 kg με κέντρο βάρους 500mm, τριπλού ιστού
FSW4710mm, πλάγιας μετατόπισης (Integrated sideshift (A410 included) –FSW MAST)
με τελικό ύψος ανύψωσης 1360kg, μπαταρία 24V, συσσωρευτή 1000 Αh, φορτιστή
160Αh και βαρέλι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

• Διεξαγωγή ατομικών εκπαιδεύσεων των παραγωγών πάνω στις αρχές της
ιχνηλασιμότητας
• Συμπλήρωση των ατομικών τετραδίων ιχνηλασιμότητας
• Εκπαίδευση προσωπικού των ΑΣ Μ. Βάλτου και ΑΣ Σουλίου, διεξαγωγή ασκήσεων
ανάκλησης και εσωτερικών επιθεωρήσεων
• Ανασκόπηση συστήματος στα δύο ελαιοτριβεία
• Διεξαγωγή επιτυχούς ετήσιας επιθεώρησης από το φορέα EUROCERT στις 30/11/2017
στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του ΑΣ Σουλίου και στις 01/12/2017 στις
εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του ΑΣ Μ. Βάλτου – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων για
τη διατήρηση της πιστοποίησης για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά το
πρότυπο ISO 22005:2007
• Επικαιροποίηση και επανέλεγχος βάσης δεδομένων και εκπαίδευση των χειριστών της
πλατφόρμας για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο του Μ.
Βάλτου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε ελαιοτριβεία μέλη της ΟΕΦ

• Εσωτερική επιθεώρηση των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων κατά τα
πρότυπα ISO 22000: 2005 και ISO 9001: 2008 , ασκήσεων ανάκλησης και εκπαίδευση
προσωπικού των ΑΣ Μ. Βάλτου και ΑΣ Σουλίου
• Αναλύσεις νερού και ελαιολάδου
• Ανασκόπηση συστήματος στα δύο ελαιοτριβεία
• Διεξαγωγή επιτυχούς επιθεώρησης από το φορέα EUROCERT στις 30/11/2017 στις
εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του ΑΣ Σουλίου και στις 01/12/2017 στις εγκαταστάσεις
του ελαιοτριβείου του ΑΣ Μ. Βάλτου – σχετικών βεβαιώσεων για τη διατήρηση της
πιστοποίησης για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και Ποιότητας
τροφίμων κατά τα πρότυπα ISO 22000: 2005 και ISO 9001: 2008

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακές δράσεις

• Ολοκλήρωση δημιουργίας ενημερωτικού απολογιστικού εντύπου
• Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤii

Επικαιροποίηση site

• Ανανέωση και εμπλουτισμός της νέας ιστοσελίδας